חנות

 • Booster de Lèvre - שפתון מעבה שפתיים
  149.00
 • Visage d’une rose - מסיכת פנים
  129.00
 • Bois De Rose No. 2 - עפרון מס 2- ברונזה
  99.00
 • Lumière de Cristal Corrector - קורקטור מנטרל כהויות
  115.00
 • Kit pour Lèvres
  455.00
 • ‏Le jour de l’amour - קיט אודמים
  649.00
 • Lèvre Pure - פילינג שפתיים
  129.00
 • Femme Fatale Kit
  675.00
 • Bois De Rose No. 1 - עפרון מס 1- חום שוקולד
  99.00
 • Brosse lumineuse NO. 1 - מברשת מייקאפ
  149.00
 • Brosse lumineuse NO. 2 - מברשת לטשטוש והצללה
  139.00
 • La petite louane
  249.00