soma 350mg mastercard order xanax 1mg in korea purchase Sibutramine 10mg in mexico

מדיניות החזרות והחלפות

כללי

החזרת ו/או החלפת מוצרים אשר נרכשו באמצעות שרותי האונליין שלנו, תתאפשר תוך 14 יום מיום הרכישה באמצעות פניה לשירות הלקוחות של החברה, וזאת כשהמוצר באריזה המקורית שטרם נפתחה, בצירוף חשבונית עסקה מקורית המוכיחה כי המוצר נרכש באמצעות שרותי האונליין שלנו. החזרה תיהיה זכאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או סך של 100 ש"ח – לפי הנמוך מביניהם. סכום ששולם עבור משלוח לא יוחזר, והלקוחה תשא בעלות המשלוחים הנוספים.

החזר כספי

אנו נחליף לכם את המוצר או נשיב את כספכם בהתאם לאופן תשלום העסקה המקורית (למשל, תשלומים באמצעות כרטיס אשראי יזוכו לכרטיס המקורי באמצעותו שילמתם).

תנאי מדיניות החזרות

לתשומת לבכן, מוצרים שאריזתם נפתחה ו/או נעשה בהם שימוש – לא תתאפשר החלפתם או החזרתם. מור ממן קוסמטיקס בע"מ שומרת לעצמה את הזכות שלא להחליף מוצר או לזכות בגינו במידה ואינו עומד בתנאי מדיניות ההחלפתה וההחזרות לעיל.

גלילה למעלה

Sitemap